Základná škola Lichardova  24, Žilina

Aktívna účasť:

PaedDr. Janka Šúleková –  Stratégie učenia – teoretické východisko

Mgr. Jana Klobušiaková – Čitateľské stratégie pri práci s literárnym textom

Mgr. Lucia Paliderová – Sémantické mapy a ich využitie pri práci s náučným textom