Aktivity centra

Pozvánka na V.odbornú konferenciu „DEŇ LOGOPÉDIE“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 13.03.2019  (9,00-13,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.   [pdf-embedder...

IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová - AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. - Oneskorený fonologický vývin, fonologická porucha...

Účasť na odbornej konferencii

Fenomén dnešnej doby "Striedavá starostlivosť" - odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP  Liptovský Mikuláš Konferencia sa konala dňa 15.01.2018. Mgr. Jana Klobušiaková, PaedDr. Janka Šuleková, Phdr. Lýdia Olejníková

Workshop : Narušenie zvukovej roviny reči

28.06.2017, ZŠ pre žiakov s NKS, Žilina - Mojšova Lúčka Lektor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Workshop bol zameraný na diagnostiku a terapiu narušenia zvukovej roviny reči, procesy peri artikulácii, fonologické procesy.  

„Ako ďalej v ZŠ“

5.6.2017 Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková Prednáška pre rodičov našich žiakov  zameraná na  individuálne začlenenie žiakov v bežnej ZŠ, povinnosti rodiča a odporúčania pre prácu s deťmi.

Senzomotorika – zmysly a motorika v rehabilitácii porúch reči (1)

26.05 -27.05. 2017 Lektor  MUDr. Martin Kučera Prvé stretnutie v rámci kurzu bolo zamerané na neurofyziológiu zmyslového vnímania, poruchy reči a učenia v kontexte narušenej zmyslovej integrácie, propriocepciu a vestibulárny aparát s praktickými nácvikmi, práca s...

Seminár „NKS u detí v MŠ“

Aktívna účasť: Mgr. V. Blahová. Vzdelávanie sa uskutočnilo 4.4.2017  v priestoroch MŠ Agátová, Liptovský Mikuláš. Bolo určené pre pani učiteľky danej škôlky a týkalo sa odporúčaní pre prácu s deťmi s NKS.