ZMENA od 1. 1. 2023

V súvislosti s celoslovenskou reformou poradenského systému sa mení názov nášho školského zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS Jamník  na Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou...

Dôležitý oznam

Od 1.1. 2023 v rámci celoslovenského transformačného procesu sa naše poradenské zariadenie CŠPP pri ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku transformuje na ŠCPP pre deti a žiakov s NKS, Štúrova 1898/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. Stávame sa Špecializovaným centrom poradenstva...

Logopedické intervencie v CŠPP 

Z dôvodu naplnenia kapacitných možností nášho centra neprijímame nových klientov na logopedické terapie, nových záujemcov zaraďujeme do poradovníka. Za pochopenie ďakujeme.

Metodické usmerňovanie v krízových situáciách

Vzhľadom na udalosti posledných dní odporúčame podporné materiály, ktoré môžete využiť pri realizácii odbornej činnosti v školách, poradenských zariadeniach. Metodické usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zdroj: VUDPaP...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu poradenského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky...

Oznam

Naše poradenské zariadenie so sídlom v Liptovskom Mikuláši bude 30.  a 31. augusta, 1. septembra 2022 zatvorené. Súrne záležitosti konzultujeme na csppjamnik@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Naše poradenské zariadenie je od 1. augusta do 19. augusta 2022 zatvorené pre čerpanie dovoleniek. Súrne prípady konzultujeme na csppjamnik@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým slnečné a pokojné leto.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, pri vstupe do nášho poradenského zariadenia je nutné sa od 26.02.2022 riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, aktualizovaným k 25. 02. 2022, ktorý vychádza z uznesenia vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23....