Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky...

Oznam

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, naše CŠPP je cez letné obdobie zatvorené v období 21. 07. – 23. 07. 2021 a v období 02. 08. – 20. 08. 2021 z dôvodu čerpania dovoleniek. Súrne prípady konzultujte na csppjamnik@gmail.com....

Oznam pre školy

Pre vydanie Odporúčania asistenta učiteľa pre Vašich žiakov na školský rok 2021/22 vypíšte tlačivo Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa. Vyplnené zašlite mailom alebo poštou na adresu nášho CŠPP....

Fungovanie CŠPP Jamník od 8. februára 2021

Od 8. februára 2021 bude CŠPP Jamník otvorené, a to podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa...

Fungovanie CŠPP Jamník od 1. februára 2021

Ani od 1. februára 2021, na základe sprísnených protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, nebude CŠPP Jamník otvorené. V tomto náročnom období pracujeme naďalej online. Odborných zamestnancov CŠPP pracoviská Liptovský Mikuláš,...

Aktuálne fungovanie CŠPP

Na základe sprísnených protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude CŠPP Jamník zatvorené aj od 25. januára 2021. V prípade potreby kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina...

Aktuálne fungovanie CŠPP

Fungovanie CŠPP od 11. januára 2021   Na základe rozhodnutia vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude CŠPP Jamník zatvorené do 22. januára 2021. V prípade potreby kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP...

Vianoce

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov Vám praje tím zamestnancov CŠPP Jamník

Aktuálne fungovanie CŠPP Jamník

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci. Naše CŠPP je cez vianočné obdobie zatvorené. Ak sa pandemická situácia nezmení, v bežnom režime začneme pracovať od pondelka 11. januára 2021. Pre bližšie informácie kontaktujte...

Fungovanie CŠPP od pondelka 03. 11. 2020

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci,   na základe aktuálne platných ustanovení a po celoplošnom testovaní obyvateľstva obnovujeme priamu prácu s klientmi a ich zákonnými zástupcami (intervenčná, diagnostická,...