Aktuálne fungovanie CŠPP

Vážení rodičia, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich stránok,   situácia ohľadne šíriaceho sa ochorenia COVID-19 naznačuje, že ani v najbližšom období nebude možné prevádzkovať naše poradenské zariadenie a uskutočňovať...

CŠPP ZATVORENÉ

Vážení klienti CŠPP Jamník, ústredný krízový štáb SR prijal 12.3.2020 prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. V spojitosti s týmito krokmi bude naše CŠPP od pondelka 16. 3. 2020 predbežne na nasledujúcich 14 dní ZATVORENÉ, a to pre všetky...

ODBORNÁ KONFERENCIA ZRUŠENÁ

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUŠÍME odbornú konferenciu „Deň logopédie“, ktorá sa mala konať 11.3.2020 z dôvodu prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19....

ZRUŠENÉ! Pozvánka na VI.odbornú konferenciu „DEŇ LOGOPÉDIE“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 11.03.2020  (9,00-12,30) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina. Prihlasovanie na konferenciu bolo z kapacitných dôvodov...

Poďakovanie

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka Spolupráca CŠPP Jamník so ZŠ v procese integrácie žiakov s NKS, najmä za inšpiratívne podnety na zlepšenie spolupráce. Individuálne konzultácie na 0949 651...

Pozvánka na V.odbornú konferenciu „DEŇ LOGOPÉDIE“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 13.03.2019  (9,00-13,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.  ...

Upozornenie pre školy

Pre odporúčanie asistenta učiteľa prosíme detailne vypísať tlačivo  Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa. Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do poradne, ktorá daného žiaka vyšetrovala. Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta...

IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová – AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. – Oneskorený fonologický vývin,...

Oznam !

V dňoch 28.2. – 14.03. 2018 bude naše centrum v Liptovskom Mikuláši z dôvodu prebiehajúcich rekonštukčných prác pracovať v obmedzenom režime. Prosíme o trpezlivosť a kontaktovanie našich zamestnancov mimo týchto dní. Ostatné centrá pracujú v normálnom režime....