Poďakovanie

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka Spolupráca CŠPP Jamník so ZŠ v procese integrácie žiakov s NKS, najmä za inšpiratívne podnety na zlepšenie spolupráce. Individuálne konzultácie na 0949 651...

Pozvánka na V.odbornú konferenciu „DEŇ LOGOPÉDIE“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 13.03.2019  (9,00-13,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.  ...

Upozornenie pre školy

Pre odporúčanie asistenta učiteľa prosíme detailne vypísať tlačivo  Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa. Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do poradne, ktorá daného žiaka vyšetrovala. Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta...

IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová – AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. – Oneskorený fonologický vývin,...

Oznam !

V dňoch 28.2. – 14.03. 2018 bude naše centrum v Liptovskom Mikuláši z dôvodu prebiehajúcich rekonštukčných prác pracovať v obmedzenom režime. Prosíme o trpezlivosť a kontaktovanie našich zamestnancov mimo týchto dní. Ostatné centrá pracujú v normálnom režime....

Pozvánka na IV. odbornú konferenciu „Deň logopédie“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 07.03.2018  (9,00-14,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina   1  ...

Účasť na odbornej konferencii

Fenomén dnešnej doby „Striedavá starostlivosť“ – odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP  Liptovský Mikuláš Konferencia sa konala dňa 15.01.2018. Mgr. Jana Klobušiaková, PaedDr. Janka Šuleková, Phdr. Lýdia...

Pozvánka na workshop

„MINDFULNESS – zvládanie stresu pomocou všímavosti “ 16.02.2018 (8,30-15,30) elokované pracovisko ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina (Mojšova Lúčka) Pozvánka...

Oznam !

V dňoch 28.2. – 02.03. 2018  bude  naše centrum v Liptovskom Mikuláši z dôvodu prebiehajúcich rekonštukčných prác pracovať v obmedzenom režime. Prosíme o trpezlivosť a kontaktovanie našich zamestnancov mimo týchto dní. Ostatné centrá pracujú v normálnom režime....

22.október – Medzinárodný deň porozumenia zajakavosti

„Zajakavosť je húževnatý protivník, nikdy sa nevzdáva. Musíte ho neustále odrážať a znemožňovať mu prevzatie velenia“ (Starbuck)     Doteraz si živo spomínam, ako ťažko som sa kedysi zajakával a ako som bol citovo zmätený. Keď vidím niekoho...