Workshop : Narušenie zvukovej roviny reči

28.06.2017, ZŠ pre žiakov s NKS, Žilina – Mojšova Lúčka Lektor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Workshop bol zameraný na diagnostiku a terapiu narušenia zvukovej roviny reči, procesy peri artikulácii, fonologické procesy.  

„Ako ďalej v ZŠ“

5.6.2017 Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková Prednáška pre rodičov našich žiakov  zameraná na  individuálne začlenenie žiakov v bežnej ZŠ, povinnosti rodiča a odporúčania pre prácu s deťmi.

Senzomotorika – zmysly a motorika v rehabilitácii porúch reči (1)

26.05 -27.05. 2017 Lektor  MUDr. Martin Kučera Prvé stretnutie v rámci kurzu bolo zamerané na neurofyziológiu zmyslového vnímania, poruchy reči a učenia v kontexte narušenej zmyslovej integrácie, propriocepciu a vestibulárny aparát s praktickými nácvikmi, práca s...

Seminár „NKS u detí v MŠ“

Aktívna účasť: Mgr. V. Blahová. Vzdelávanie sa uskutočnilo 4.4.2017  v priestoroch MŠ Agátová, Liptovský Mikuláš. Bolo určené pre pani učiteľky danej škôlky a týkalo sa odporúčaní pre prácu s deťmi s NKS.

Upozornenie pre školy

Pre odporúčanie asistenta učiteľa prosíme detailne vypísať tlačivo  Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa.   Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať 29.3.2017 (od 14,00 do 17,00) v ZŠ pre žiakov s NKS – ŽIlina, Mojšova Lúčka. Čaká Vás pútavá prehliadka školy plná zábavy a hier so sladkou odmenou pre deti.   Deň otvorených dverí...