Fungovanie CŠPP od 2. septembra 2020

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich webstránok, v našom centre špeciálnopedagogického poradenstva od 2. 9. 2020 prebiehajú všetky činnosti, a to po dohovore s konkrétnym odborným zamestnancom. Počas...

Fungovanie CŠPP Jamník počas letných prázdnin

CŠPP Jamník bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené od 20. 7. do 14. 8. 2020. Od 17. 8. 2020 nás môžete kontaktovať na tel. č. 044/5526070. Od 24. 8. 2020 bude fungovať CŠPP v obvyklom režime.

Krízová intervencia

Krízová linka pomoci – www.krizovalinkapomoci.sk – 0800 500 333 IPčko.sk – www.ipcko.sk Linka detskej istoty – 116 111 Linka detskej dôvery – 0907 401 749 Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566 Liga za duševné zdravie Modrý anjel – tím krízovej intervencie n. o. – 0944...

Klient v kríze – Keď zomrie niekto blízky

Smrť je prirodzenou súčasťou nášho života. Nie vždy prichádza prirodzene v rámci staroby, ale môže sa objaviť náhle v dôsledku vážnej choroby, nehody, tragédie…Nech je jej dôvod akýkoľvek, vždy zasiahne najbližších, aj širšie okolie. Netýka sa len dospelých, ale...

Klient v kríze

V súvislosti so súčasnou novovzniknutou situáciou oznamujeme rodičom, klientom, spolupracujúcim školám, ďalším spolupracujúcim odborníkom a návštevníkom našich webstránok, že naše odborné zamestnankyne – psychologičky (pozri Kontakty) sú v prípade potreby...

Aktuálne informácie o fungovaní CŠPP Jamník od 1. júna 2020

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich webstránok, priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v poradenskom zariadení je v aktuálnom období dobrovoľný a je podmienený zabezpečením urgentnej...

Psychické prežívanie v čase pandémie

Pandémia nového koronavírusu je pre nás novou situáciou, s akou sme sa doposiaľ nestretli a možno nevieme na ňu reagovať. Ako si v tejto situácii poradiť a udržať si mentálne zdravie? Psychické  prežívanie v čase pandémie Život väčšiny z nás sa v dôsledku pandémie...

Aktuálne fungovanie CŠPP

Vážení rodičia, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich stránok,   situácia ohľadne šíriaceho sa ochorenia COVID-19 naznačuje, že ani v najbližšom období nebude možné prevádzkovať naše poradenské zariadenie a uskutočňovať...

CŠPP ZATVORENÉ

Vážení klienti CŠPP Jamník, ústredný krízový štáb SR prijal 12.3.2020 prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. V spojitosti s týmito krokmi bude naše CŠPP od pondelka 16. 3. 2020 predbežne na nasledujúcich 14 dní ZATVORENÉ, a to pre všetky...

ODBORNÁ KONFERENCIA ZRUŠENÁ

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUŠÍME odbornú konferenciu „Deň logopédie“, ktorá sa mala konať 11.3.2020 z dôvodu prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19....