Na základe sprísnených protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude CŠPP Jamník zatvorené aj od 25. januára 2021.

V prípade potreby kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina telefonicky, SMS správami alebo elektronicky.

S prianím pevného zdravia tím zamestnancov CŠPP