Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci.

Naše CŠPP je cez vianočné obdobie zatvorené. Ak sa pandemická situácia nezmení, v bežnom režime

začneme pracovať od pondelka 11. januára 2021. Pre bližšie informácie kontaktujte jednotlivých

odborných zamestnancov CŠPP, pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina.