Vážení rodičia, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich stránok,

 

situácia ohľadne šíriaceho sa ochorenia COVID-19 naznačuje, že ani v najbližšom období nebude možné prevádzkovať naše poradenské zariadenie a uskutočňovať poradenské služby v obvyklom režime.

Podľa potreby môžete kontaktovať odborných zamestnancov nášho centra telefonicky, mailom, kontakty nájdete na našej stránke v sekcii Kontakty.

 

Pre vypracovanie odporúčaní na pridelenie asistenta učiteľa na školský rok 2020/21 prosíme detailne vypísať Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa (tlačivo sa nachádza na stránke centra, sekcia O nás, Na stiahnutie). Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť elektronicky alebo poštou do poradenského pracoviska, ktoré daného žiaka vyšetrovalo.

 

Prosíme Vás všetkých o zodpovedné a ohľaduplné správanie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Priebežne sledujte stránky nášho centra, aby ste boli v prípade potreby alebo zmeny situácie vždy
aktuálne informovaní.

 

Ďalšie informácie nájdete aj na:

https://www.minedu.sk

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/nova-web-stranka-44.html

https://vudpap.sk

https://www.ucimenadialku.sk

 

 

Ďakujeme za porozumenie a všetkým Vám prajeme veľa síl a zdravia na prekonanie súčasnej situácie.