Upozornenie pre školy

Pre odporúčanie asistenta učiteľa prosíme detailne vypísať tlačivo  Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa. Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do poradne, ktorá daného žiaka vyšetrovala. Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta...

IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová – AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. – Oneskorený fonologický vývin,...

Oznam !

V dňoch 28.2. – 14.03. 2018 bude naše centrum v Liptovskom Mikuláši z dôvodu prebiehajúcich rekonštukčných prác pracovať v obmedzenom režime. Prosíme o trpezlivosť a kontaktovanie našich zamestnancov mimo týchto dní. Ostatné centrá pracujú v normálnom režime....

Pozvánka na IV. odbornú konferenciu „Deň logopédie“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 07.03.2018  (9,00-14,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina   1  ...

Účasť na odbornej konferencii

Fenomén dnešnej doby „Striedavá starostlivosť“ – odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP  Liptovský Mikuláš Konferencia sa konala dňa 15.01.2018. Mgr. Jana Klobušiaková, PaedDr. Janka Šuleková, Phdr. Lýdia...