Logopedické intervencie v CŠPP 

Z dôvodu naplnenia kapacitných možností nášho centra neprijímame nových klientov na logopedické terapie, nových záujemcov zaraďujeme do poradovníka. Za pochopenie ďakujeme.

Metodické usmerňovanie v krízových situáciách

Vzhľadom na udalosti posledných dní odporúčame podporné materiály, ktoré môžete využiť pri realizácii odbornej činnosti v školách, poradenských zariadeniach. Metodické usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zdroj: VUDPaP...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, pri vstupe do nášho poradenského zariadenia je nutné sa od 26.02.2022 riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, aktualizovaným k 25. 02. 2022, ktorý vychádza z uznesenia vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23....

Webinár

Ako podporiť reč detí v domácom prostredí? Online stretnutie s  logopedičkou Mgr. Marikou Kováčovou: 10. 3. 2022 (18.00 – 20.00). Webinár  určený pre rodičov a pedagógov materských škôl:  Webinár