Aktuálne fungovanie CŠPP

Na základe sprísnených protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude CŠPP Jamník zatvorené aj od 25. januára 2021. V prípade potreby kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina...

Fungovanie CŠPP od pondelka 03. 11. 2020

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci,   na základe aktuálne platných ustanovení a po celoplošnom testovaní obyvateľstva obnovujeme priamu prácu s klientmi a ich zákonnými zástupcami (intervenčná, diagnostická,...

Klient v kríze – Keď zomrie niekto blízky

Smrť je prirodzenou súčasťou nášho života. Nie vždy prichádza prirodzene v rámci staroby, ale môže sa objaviť náhle v dôsledku vážnej choroby, nehody, tragédie…Nech je jej dôvod akýkoľvek, vždy zasiahne najbližších, aj širšie okolie. Netýka sa len dospelých, ale...

ODBORNÁ KONFERENCIA ZRUŠENÁ

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUŠÍME odbornú konferenciu „Deň logopédie“, ktorá sa mala konať 11.3.2020 z dôvodu prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19....