2.7.-13.7.2012 a 9.7.- 13.7.2012, CŠPP Liptovský Mikuláš, ZŠ J.D.Matejovie

Kurzy fonematického uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina.  Lektorkami boli logopédky Mgr. Zuzana Kubíková, Mgr. Daša Miartušová a špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Paliderová. Kurzov sa zúčastnilo spolu 10 našich malých klientov v predškolskom veku. Okrem fonematického uvedomovania si deti rozvíjali pozornosť, kritické myslenie, komunikačné zručnosti, grafomotoriku. Naučili sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, vyskúšali si prácu pri tabuli aj v školských laviciach. S deťmi pracovala aj  psychologička Mgr. Dziaková, ktorá využívala relaxačné techniky.