Od 8. februára 2021 bude CŠPP Jamník otvorené, a to podľa podmienok v zmysle rozhodnutí
Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného
zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID
AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu
COVID-19 na území Slovenskej republiky. Tiež sledujte aktuálnu epidemiologickú situáciu vo
Vašom regióne.
Pred návštevou nášho zariadenia kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP pracoviská
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina telefonicky, SMS správami alebo mailom.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

S prianím pevného zdravia tím zamestnancov CŠPP