Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich webstránok, v našom centre špeciálnopedagogického poradenstva od 2. 9. 2020 prebiehajú všetky činnosti, a to po dohovore s konkrétnym odborným zamestnancom.

Počas odborných činností zabezpečujeme dodržiavanie prísnych hygienických štandardov v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR, v zmysle odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca klienta alebo plnoletý klient zároveň pred uskutočnením odbornej činnosti vyplní Čestné vyhlásenie v súvislosti s nákazou vírusom SARS-CoV-2 a príznakmi ochorenia COVID-19.

Vyžadujeme prísne dodržiavanie hygienických opatrení aj zo strany zákonných zástupcov a klientov CŠPP. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok alebo ochranných štítov pre odborných zamestnancov povinné. Podľa interných organizačných pokynov vyžadujeme rúška aj pre zákonných zástupcov a klientov centra. Bližšie podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia klientov a plnoletí klienti pred návštevou CŠPP od odborného zamestnanca, podrobné informácie sú dostupné v priestoroch CŠPP. Aktuálne opatrenia zohľadňujú aj možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Pri návšteve CŠPP pracovisko Štúrova ul.1989/41, Liptovský Mikuláš, budova Mestského úradu, prosíme oslovte pri vchode pracovníkov Mestskej polície alebo pracovníkov Informácií pre vstup do budovy podľa nového systému zabezpečenia priestorov budovy MÚ.

Prosíme Vás všetkých naďalej o zodpovedné a ohľaduplné správanie sa v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Tím zamestnancov CŠPP Jamník