Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci,

 

na základe aktuálne platných ustanovení a po celoplošnom testovaní obyvateľstva obnovujeme priamu prácu s klientmi a ich zákonnými zástupcami (intervenčná, diagnostická, konzultačná, poradenská a pod.), ide o rodičov a ich deti s negatívnym výsledkom testovania, ktorý v centre preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte jednotlivých odborných zamestnancov CŠPP, pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina.

 

https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

 

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/