Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich webstránok,

na základe Uznesenia vlády SR č. 678  z 22. októbra 2020 a na základe Rozhodnutia ministra školstva z 23. októbra 2020 nebude naše CŠPP od pondelka 26. októbra 2020 a až do konca platnosti týchto ustanovení poskytovať priamu prácu s klientmi a ich zákonnými zástupcami (intervenčná, diagnostická, konzultačná, poradenská a pod.).

Pre bližšie informácie kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP, pracoviská Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Žilina.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827/1

https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf