V súvislosti so súčasnou novovzniknutou situáciou oznamujeme rodičom, klientom, spolupracujúcim školám, ďalším spolupracujúcim odborníkom a návštevníkom našich webstránok, že naše odborné zamestnankyne – psychologičky (pozri Kontakty) sú v prípade potreby pripravené spolupracovať a odborne pomôcť vo veci prípadného strachu, napätia, neistôt. Školským psychológom odporúčame využívať pri práci Informačný materiál pre školských psychológov (odkaz nižšie), zameraný na návrat detí a žiakov do škôl. Dokument sa venuje aj aktuálnej otázke možného prežívania stresu, traumy, strachu.  

https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-psychologov/

https://vudpap.sk/ako-komunikovat-s-detmi-o-tragedii-ktora-sa-stala-vo-vrutkach/