Odborná konferencia pri príležitosti 6. marca – Európskeho dňa logopédie „Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou“

09.03.2016, Žilina

Aktívna účasť:
Mgr. Jana Klobušiaková  – Dyspraxia – vývinová koordinačná porucha
Mgr. Jana Kšiňanová, PhD.  – Porucha senzoricko – motorického spracovanie u žiakovs NKS v súvislosti s dyspraxiou
Mgr. Dáša Miartušová – Trénovanie fonematického uvedomovania
Mgr. Vladimíra Blahová – Bilingvizmus u detí
Mgr. Katarína Cenková – Význam práce školského psychológa v škole pre žiakov s NKS