CŠPP pri ZŠI pre žiakov s NKS pri príležitosti európskeho dňa logopédie organizovala 07.03.2017  III. odbornú konferenciu.

Aktívna účasť:

  1. Dysglosia v praxi klinického logopéda ( Mgr. S. Adzimová)
  2. Úvod do problematiky naratív (Mgr. J. Klobušiaková)
  3. Overenie validity lexikálneho hodnotiaceho nástroja u detí v ranom veku (Mgr. B. Valečíková)
  4. Od slova k textu (Mgr. M. Hliníková)
  5. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina – grafémová etapa (Mgr. Z. Klotáková, Mgr. M. Rusinová)
  6. Napĺnanie potrieb dieťaťa s NKS (Mgr. O. Maťko)