V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu odporúčame pre rodičov, klientov, odborných a pedagogických zamestnancov rady klinického psychológa na týchto odkazoch: 
Ďalšie odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie vypätej situácie na Ukrajine hľadajte na:
Prípadné otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie môžete smerovať na  tel. čísla 044 55260 70, 041/ 434 42 93.