Medzinárodná vedecká konferencia FIE, České Budějovice

22.11.2014 , České Budějovice

Mobilita v rámci spolupráce s VUDPaP na národnom projekte Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
Mgr. Jana Klobušiaková