Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci,

pri vstupe do nášho poradenského zariadenia je nutné sa od 29.11.2021 riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, aktualizovaným k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra školstva.

https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je :

  1. a) kompletne zaočkovaná,
  2. b) po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 dňami,
  3. c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test).

Pre bližšie informácie kontaktujte odborných zamestnancov CŠPP:

Liptovský Mikuláš     044/ 55 260 70

Žilina                         041/ 434 42 93