„MINDFULNESS – zvládanie stresu pomocou všímavosti “
16.02.2018 (8,30-15,30)
elokované pracovisko ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku
Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina (Mojšova Lúčka)

Pozvánka Mindfulness(1)