26.05 -27.05. 2017

Lektor  MUDr. Martin Kučera

Prvé stretnutie v rámci kurzu bolo zamerané na neurofyziológiu zmyslového vnímania, poruchy reči a učenia v kontexte narušenej zmyslovej integrácie, propriocepciu a vestibulárny aparát s praktickými nácvikmi, práca s koncovkou.