Žilina

Aktívna účasť:

Mgr. Bohumila Piňáková – Diagnostika ŠNVR

PaedDr. Janka Šúleková – Terapia ŠNVR

Mgr. Jana Klobušiaková – Integrácia žiakov so ŠNVR