Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných
úspechov Vám praje tím zamestnancov CŠPP Jamník