Ako podporiť reč detí v domácom prostredí? Online stretnutie s  logopedičkou Mgr. Marikou Kováčovou: 10. 3. 2022 (18.00 – 20.00).

Webinár  určený pre rodičov a pedagógov materských škôl:  Webinár