31.03.2016 , Základna škola Lichardova 24 v Žiline

Aktívna účasť :
PaedDr. Janka Šúleková  – Význam orientačnej diagnostiky jazykového vývinu predškoláka pri zápise do 1. ročníka ZŠ
Mgr. Alena Žabková  – Využitie kresby v diagnostike školskej zrelosti