Základná škola Lichardova  24, Žilina

Aktívna účasť:

Mgr. Lenka Dziaková – poruchy aktivity a pozornosti – ADHD, praktické skúsenosti a odporúčania

Mgr. Ondrej Maťko – ADHD