ZŠ Varín

Aktívna účasť:

Mgr. Jana Klobušiaková – Stratégie práce s literárnym textom

Mgr. Lucia Paliderová  – Stratégie práce s náučným textom