Základna škola Lichardova 24 v Žiline.

Aktívna účasť:
Mgr. Jana Kšiňanová, PhD.