Predstavujeme Vám ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník

Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina